Oppositionsnej till gasledning

Regeringen bör ta avstånd från den planerade gasledningen genom Östersjön och samarbeta med baltstaterna och Polen, det anser nu oppositionen.

Regeringen bör ta avstånd från den planerade gasledningen genom Östersjön och samarbeta med baltstaterna och Polen. En alternativ sträckning på land bör utredas och hårdare krav ställas på det rysk-tyska gaskonsortiet Nord Stream, anser oppositionen.

”Om regeringen accepterar att gasledningen placeras ut innebär det också en tyst acceptans av ökade klimatutsläpp och allvarliga miljörisker för Östersjöns känsliga ekosystem”, skriver oppositionsledaren Mona Sahlin (s) tillsammans med Peter Eriksson (mp) och Lars Ohly (v) på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Östersjöns miljö är känslig. En ledning på havsbotten riskerar att rubba den ekologiska balansen. Sverige bör stoppa projektet av miljöskäl och ta avstånd från planerna att bygga en grenledning till Sverige, anser de.

Eftersom det parlamentariska läget är oklart bör frågan om gasledningen avgöras av riksdagen, skriver de.

(TT)