Gullspång vänder trend med satsning på kultur

Gullspångs ska bli en kulturkommun. För att komma till rätta med befolkningsminskning och höga ohälsotal tror kommunen att en satsning på kulturen är rätt väg att gå.

En enig kommunstyrelse har ställt sig bakom en handlingsplan för att i framtiden göra Gullspång till kulturkommun.

Traditionellt har Gullspång varit en av de kommuner i Sverige som satsar minst på kulturen.

Det finns ännu inga konkreta planer på att bygga något utan tomma fastigheter och lokaler ska istället inventeras för att se vilka som kan användas till olika kulturyttringar.

Den fyraåriga handlingsplanen som ska börja genomföras nästa år beräknas kosta kommunen ett par hundratusen om året. Bland annat ska en kulturkoordinatortjänst på halvtid tillsättas nästa år. Traditionellt har Gullspång varit en av de kommuner i Sverige som satsar minst på kulturen.

Men enligt Dag Wallströmer blir det nu ändring på detta:

- Ett första steg kan vara att skapa en form av kulturkalender, säger han.