Forskarupprop kräver larmklockor i haven

En internationell grupp ledande havsforskare kräver ett globalt övervakningssytem för världens hav. Det kan handla om jättevågor, ändrade havsströmmar eller utfiskning, konstaterar forskargruppen ”the Partnership for Observations of the Global Oceans” i sitt upprop.

Ett nätverk av satelliter som övervakar världshaven, sensorer på havsbotten, små robotubåtar som driver med havsströmmarna, havslevande djur som utrustas med miljömätningsutrustning och sändare. Det är några av förslagen till ett integrerat globalt havsövervakningssystem från en grupp världsledande havsforskare, detta för att bättre kunna förutse bland annat stormar, tsunamis och miljöförändringar i världshaven.


Möte i Kapstaden
De uppmanar världssamfundet att inom tio år skapa ett globalt havsövervakningssystem, som de menar är avgörande för att bättre kunna garantera välstånd och mänsklig säkerhet.
Den 28-30 november blir det stort möte i Kapstaden i Sydafrika. Dit kommer representanter från de 71 stater som ingår i den mellanstatliga organisationen Group on Earth Observations, bland annat kommer en svensk delegation från bland annat miljödepartementet och Rymdstyrelsen. Och vid det här mötet kommer forskarna att presentera sin uppmaning att börja planera havsövervakningssystemet som de beräknar initialt kommer och kosta mellan 2-3 miljarder dollar.