Felix Mitelman har fått Söderbergska priset

Felix Mitelman vid Lunds universitet tilldelats Söderbergska priset i medicin på en miljon kronor. Mitelman är numerad pensionerad professor i klinisk genetik och betraktas som en av av de riktigt stora inom cancergenetik. Hans databas med över 53000 cancerpatienter och deras kromosomavvikelser används av forskare över hela världen.