Projekt gav mångfald på Banverket

På Banverket produktion i Malmö har man under den senaste tiden haft framgång i rekrytering av personer med utländsk bakgrund. Men man har jobbat hårt för det i ett särskilt projket där man skräddarsyr utbildning för att hitta de rätta personerna.

– Det är människor från alla kontinenter och samarbetet har gått jättebra, jag är nyfiken och de är nyfikna och jag får hjälp både tekniskt på jobbet men också privat, säger Kabir al am Gir.

Han är född i Indien och har tidigare jobbat som programmerare men fick genom det här projektet chansen i en helt ny bransch och i hopp om ett fast jobb. I dag är han färdig signalerare och har bytt datorn mot verktygslådan då det mesta arbetet är ute på spåret.

För drygt ett år sedan var han en av de som valdes ut för att under ett år vidareutbildas för att få den kompetens som behövdes och av de 30 som nu fått provanställning är 18 stycken födda utomlands.

Men att bryta mönstret på en arbetsplats där i stort sett alla är män födda i Sverige har krävt en del arbete. Rena Nilsson är projektadministratör som dessutom hållit i särskilda diskussionsgrupper ute på arbetsplatserna.

– Jag fungerade som samtalsledare och vi samlade alla tekniker i grupper för att tala om mångfaldsfrågor. Det har gått bra men har varit svårt. Det är en process, säger hon.

Mångfaldsprojektet har genomförts i samarbete med Malmö stad och länsarbetsnämnden. Nu hoppas man att den här modellen ska spridas vidare till andra delar av landet.