Elbrist kan göra hushåll strömlösa

Om det blir elbrist föreslår Energimyndigheten, att det ska gå att styra vilka användare, som blir utan elektricitet och vilka som ska prioriteras.

Det här för att de, som har störst behov av el inte ska bli strömlösa.

Som det är idag kan elnätet över större områden kopplas bort för att minska på belastningen, vilket gör att även sårbara användare såsom vårdinrättningar och andra samhällsviktiga funktioner kan bli utan ström.

Myndigheten föreslår till regeringen att systemet prövas regionalt till en början för att helt införas i Sverige efter 2011.