Vill ha övergångsställe på Öster

Skarphällsgatan på Öster i Visby är inte anpassad till den affärsgata den blivit på senare år med tät och intensiv trafik. Det anser en Visbybo i ett medborgarförslag till kommunen.

Han föreslår därför att det byggs flera förhöjda övergångsställen längs Skarphällsgatan, från Rusta till Jysk bäddlager.

”Detta skulle öka trafiksäkerheten för alla som besöker Skarphäll”, tycker Visbybon i sitt medborgarförslag.