Värnamo söker klimatbidrag

Värnamo kommun söker nu över 31 miljoner kr i KLIMP-bidrag dvs. klimatinvesteringspengar från Naturvårdsverket.

Värnamo vill bland annat minska utsläppen av växthusgaser. Bidraget ska användas till att under de närmaste fem åren göra bl a gatubelysningen effektivare, fortsätta bygga ut fjärr- och närvärme och installera miljögodkända biobränsleanläggningar.

I maj nästa år ger Naturvårdsverket besked om Värnamo kommun får något bidrag.

Fakta:

Värnamo söker KLIMP-bidrag på 31 136 500 kronor för Klimatinvesteringsprogram 2008-2012.

Några av åtgärderna är :

Effektivare gatubelysning,

Fortsatt utbyggnad av fjärr- och närvärme.

Bidrag till installation av miljögodkända biobränsleanläggningar, samt information och folkbildning.

Genomförs samtliga åtgärder minskar utsläppen av växthusgaser med 4 726 ton koldioxid/år och energiförbrukningen med 12 549 MWh/ år.

KLIMP står för klimatinvesteringsprogram

KLIMP innebär en möjlighet för kommuner och andra aktörer att söka bidrag för åtgärder, som minskar utsläppen av växthusgaser, bidrar till omställningen av energisystemet eller innehåller intressant teknik. 
Naturvårdsverket ansvarar för klimatinvesteringsprogrammet. Ett speciellt råd på verket beslutar sedan om vilka program, som slutligen ska beviljas bidrag.

Källa: Värnamo Kommun

Även fyra andra kommuner i länet har sökt bidrag. Det handlar om Jönköping som sökt 14,8 miljoner kronor, Nässjö 14,1 miljoner kronor, Sävsjö 20,6 miljoner kronor och Tranås sex miljoner kronor.