Frias för olämplig predikan

En komminister i Gällivare frias av domkapitlet för anklagelser att hon skulle ha förtalat och ärekränkt sin arbetsgivare och kyrkoherde i två predikningar i juni i år.

Domkapitlet anser att det i och för sig är olämpligt att beröra en tvist med arbetsledningen om räkningar i en predikan. Trots detta anses inte komministerns predikningar vara ett brott prästlöftena. Det som sades kan inte heller anses ha skadat kyrkoherdens anseende som präst, menar domkapitlet.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se