Finsam planerar för arbetslösa

Idag planerar nybildade samordningsförbundet Finsam hur verksamheten ska se ut nästa år och vilken budget som ska gälla.

Finsam är ett samarbete mellan landstinget, Jönköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att nå arbetslösa människor och förhindra att de hamnar mellan stolarna.

Om den här samarbetsmodellen visar sig fungera, kan den komma att införas på fler platser i länet.