Budgeten uppe på fullmäktige

I eftermiddag samlas öns politiker till möte i kommunfullmäktige på Borgen i Visby. Den stora och viktiga frågan är att besluta om kommunens budget för nästa år.

Kommunfullmäktige ska fördela nära 3,6 miljarder kronor - alltså 3600 hundra miljoner - pengar som behövs för att hålla kommunens verksamhet igång. Det handlar om besparingar, omfördelningar och satsningar.

Fullmäktige ska också godkänna planerade investeringar på totalt 1 miljard och 112 miljoner kronor under de kommande fem åren.

Mer än hälften av investeringarna görs inom tekniska förvaltningen - vägar, hamnar och vatten och avlopp men också ventilation, skolgårdar och arbetet med att använda mindre olja inom kommunen.

Kommunfullmäktige ska också besluta om att införa frihet i vårdval. Det går ut på att alla gotlänningar får välja vilken vårdcentral de vill gå till - även privata vårdcentraler.

Socialdemokraten Björn Jansson efter kommunstyrelsens beslut om att införa vårdval. Och i kommunens investeringsbudget finns 16 miljoner kronor avsatta till att bygga om vårdcentralen på Gråbo.

Idag ska kommunfullmäktige också besluta om de vill skapa en ny serviceförvaltning innom kommunen som ska ansvara för bland annat transporter, administration och mat till skolor, vård och omsorg. Förändringen är en del av kommunens rationaliseringar inför flytten till P18 området som inleds i maj 2009.