Blekinge vill få del av klimatpengar

Fyra kommuner i länet och Region Blekinge har tillsammans sökt bidrag på över 270 miljoner kronor för klimatinvesteringar.

Pengarna ska bland annat gå till utbyggnad av fjärrvärme, investeringar i biogasproduktion, byte av gatubelysning och ett regionalt klimat- och mobilitetskontor.

Enligt Gunnel Horm på Naturvårdsverket, som delar ut pengarna, är det glädjande att se det stora engagemanget.

Vilka som får bidrag till sina projekt avgörs i maj nästa år.