Uppsala söker pengar för fler cykelvägar

Uppsala kommun har sökt 22 miljoner kronor i bidrag hos Naturvårdsverket. Pengarna ska gå till att minska utsläppen av växthusgaser. Bland annat vill kommunen få bidrag till produktion av biogas och bygge av gång- och cykelvägar. Om kommunen får något bidrag bestäms i maj nästa år.

Sammanlagt har landets kommuner sökt mer än 2,3 miljarder kronor i bidrag, men Naturvårdsverket har bara 375 miljoner kronor att fördela.