Cancer, en sjukdom att leva med

Tisdag 27 nov

Dagens program är en repris från den 11 september i år:

Idag drabbas dubbelt så många av cancer jämfört med på 70-talet. Samtidigt har prognosen att överleva också fördubblats vilket gör att väldigt många lever många år av sina liv med cancer. I dagens program diskuteras hur man ska tackla diagnosen som för några år sedan innebar en snabb död. Psykoterapeuten och författaren Lena Nevander Friström fick sin cancerdiagnos för fem år sedan och hon vägrar låta skitknölen, som hon kallar den, ta över.