Kalix, NLL och LKAB vill ha klimatpengar

Kalix kommun, Norrbottens läns landsting samt LKAB söker 92,2 miljoner kronor i bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

I hela landet har det lämnats in 71 ansökningar om mer än 2,3 miljarder kronor i bidrag till klimatinvesteringsprogram. Naturvårdsverket har cirka 375 miljoner kronor att fördela. Vilka som får bidrag avgörs i maj 2008.

Programmen innebär bland annat utbyggnad av fjärrvärme, omhändertagande av spillvärme, system för kyla från snö vid Sunderby sjukhus, effektiv vägbelysning, utbildning i energieffektivt företagande, projekt för att göra turismen mer hållbar samt ombyggnad av fyra dieseldrivna terminallok.

Klimatinvesteringsprogrammen är en statlig stödform för att stimulera åtgärder som minskar klimatpåverkan.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se