Sämre koll utan anmälningsplikt

Från årsskiftet försvinner anmälningsplikten för den som hyr ut tillfälliga bostäder, till exempel bärplockarbostäder. Men miljöinspektörer i Norrbotten som är de som ska se till att bostäderna håller en bra standard är kritiska.

Med dagens regler måste den som startar en verksamhet som hyr ut tillfälliga bostäder, som hotell och vandrarhem, eller bärplockarbostäder, i förväg anmäla sin verksamhet till kommunen.

I anmälan ska det bland annat stå vilken verksamhet som ska bedrivas, för hur många boendet är tänkt och ritningar över byggnaden ska skickas med.

Att anmälningsplikten försvinner är till en nackdel för miljöinspektörna i kommunerna, som ska till att att boendena håller rätt standard. Det kan bli svårare att planera sitt arbete och att hitta de olika tillfälliga boendena. Just bärplockarbostäder kan ofta ligga långt utanför centralorter.

Men miljöinspektörer i länet tror också att det är negativ för den som startar verksamhet och hyr ut boenden.

– Innan man startar upp sin verksamhet har vi hittills varit ut och tittat på lokalerna, innan man har gått och byggt om eller gjort investeringar och lagt ner mycket pengar, säger Åsa Wikman, miljöinspektör i Piteå och fortsätter:

– Om man inte har anmälningspliken och vi kommer ut på tillsyn, så kan vi se ett antal brister kanske som man hade kunnat undanröjt från början.

Socialstyrelsen gjorde en översyn av anmälningsplikten för olika verksamheter, och för att minska byråkratin tog anmälningsplikten för bland annat tillfälliga bostäder bort.

Men även om anmälningsplikten försvinner så är det fortfarande kommunens ansvar att kontrollera uthyrningsverksamheten, enligt Mikael Restner på utredare på socialstyrelsen.

Anna Widén, SR Norrbotten
anna.widen@sr.se