Vd för Norrköpingsföretag inför rätta idag

I Norrköpings tingsrätt hålls idag rättegången mot företaget Agroetanols vd Kenneth Werling som står åtalad för vållande till miljöstörning.

Norrköpingsföretaget som tillverkar biobränsle till fordon släppte under 2005 ut stora mängder etanol och finkel i det kommunala spillvattennätet.

- Det skedde ju ett utsläpp av nästan 50 000 liter etanol och reningsverket slogs ju delvis ut av det här så att det fördes ut syreförbrukande ämnen i Bråviken i stora mängder, säger miljöåklagare Christer Pettersson.

Han säger också att brottet är allvarligt på grund av att utsläppet var så stort, men betonar samtidigt att det ju inte var något som gjordes med flit och att det därmed rör sig om ett så kallat vållandebrott:

- Eftersom det alltså inte finns något uppsåt bakom kommer jag att yrka på böter, säger Christer Pettersson.

Tahir Yosef
tahir.yosef@sr.se