Lätt massage positivt för bröstcancerpatienter

Bröstcancerpatienter som får lätt massage mår bättre än patienter som inte får det. Det visar en avhandling som sjukgymnasten Annika Billhult lagt fram vid Göteborgs universitet.

I studien jämfördes två patientgrupper som genomgick cellgifts- och strålbehandling på onkologen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

De bröstcancerpatienter som fick massage mådde mindre illa vid behandlingen och kände mindre obehag. Puls och blodtryck sänktes och massagen tycks också påverka immunförsvaret något.