Fördämningar av floderna skapar problem

De många stora floderna i Bangladesh är både landets fiende och bästa vän. De ställer till stora problem när de svämmar över eller för vidare cyklonvågor, men flodernas stora deltan som ger också mycket näringsrik jord att odla i.

Sedan Indien dämde upp flera av floderna har Bangladesh fått stora problem, vilket lett till ovanligt stora översvämningar i detta land som knappt hinner ta sig igenom en naturkatastrof innan nästa tar vid.

1996 skrev de båda länderna på en överenskommelse om hur man skulle reglera floden Ganges så att inte Bangladesh miljö skulle drabbas av den stora dammen strax norr om gränsen.

Få förändringar
Qazi Ahmad, som är medlem i FN:s klimatpanel som nyligen fick Nobels fredspris, säger att det tyvärr inte blev så inte så mycket mer än ett underskrivet papper.

– Vi trodde verkligen att det var en början på något bra när vi skrev under dokumenten, men sedan dess har inget hänt.

– Vi har inte heller kunnat gå vidare med gemensamma regler för de andra floderna. Indien vill bara tillsätta nya utredningar hela tiden, säger Qazi Ahmad besviket.

Lider av uppdämningen
De svårast drabbade efter cyklonens framfart för nu en dryg vecka sedan är också de som under mars och april lider mest av den indiska uppdämningen. För då är floderna nästan helt tomma, vilket gör jordbruket näst intill omöjligt.

Qazi Ahmad menar att alla länderna i regionen måste börja samarbeta om hur floderna ska regleras.

– Alla länder kommer annars att drabbas av de här stora flodernas förändrade beteende, säger Qazi Ahmad.

Margita Boström, Dhaka
margita.bostrom@sr.se