Ragunda säger upp avtal om konsumentrådgivning

Invånarna i Ragunda kommun kommer från och med nyår bli utan konsumentrådgivare. Kommunen har sagt upp avtalet med länets gemensamma rådgivning och utreder nu om de kan klara konsumentrådgivningen själva.

- Vi vill se över om vi kan göra det billigare själva, säger Elisabeth Yngström, ordförande i kommunstyrelsen i Ragunda.

Även Strömsunds kommun har sagt upp sitt avtal.

- Vi anser att vi klarar av konsumentväglednignen med vår egen personal, säger Tore Torstensson, en av två som jobbar med konsumentvägledning och turistinformation i Strömsund.

Sedan 2003 har länets kommuner samarbetat om en gemensam konsumentrådgivare men från och med nästa år så går både Strömsund och Ragunda ur samarbetsavtalet.