Många kommuner vill minska utsläpp

SKÅNE. Tio skånska kommuner har ansökt om bidrag till investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser. Kristianstad är en av de kommuner som redan tidigare fått pengar från Naturvårdsverket för att minska utsläppen av växthusgaser.

Då har pengarna bland annat använts till att ge bidrag till kommuninvånare som valt att köpa en biogasbil.

Totalt har Naturvårdsverket ungefär 375 miljoner kronor att fördela. I maj nästa år kommer besked om vilka som faktiskt får pengar till sina projekt.

Andra kommuner som ansöker om pengar är Höganäs, Hässleholm, Helsingborg, Landskrona, Klippan, Lund, Malmö Skurup och Eslöv.