Kommuner vill minska utsläpp

Två kommuner i Dalarna har sökt bidrag från Naturvårdsverket till investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Ludvika kommun vill ha 25 miljoner kronor och Gagnefs kommun drygt 5 miljoner.

I Ludvika handlar det om investeringar på totalt 80 miljoner kronor som ska genomföras dom närmaste åren.

Kommunen söker ungefär 30 procent av den summan av bidrag. Det största projektet gäller företaget Spendrups, där man planerar att använda drav som är en rest vid öltillverkning, som värmekälla. På så sätt kan man minska oljeberoendet.

Det klimatinvesteringprogram som Ludvika kommun tänker genomföra omfattar också produktion av biogas, energieffektiviseringar som isolering och utbildning i sparsamt körsätt, även kallat ”ecodriving#.

Gagnefs kommun har sökt 5,4 miljoner i bidrag från Naturvårdsverket. Här ska pengarna bland annat användas till bättre isolering, bättre fönster, ecodriving och en bilpool. Dessutom vill kommunen stötta sina småföretag när det gäller att spara energi.

Såna här bidrag har delats ut tidigare och i den här omgången har Naturvårdsverket tagit emot över 70 ansökningar om totalt 2,3 miljarder kronor.

Men det finns bara 375 miljoner kronor att fördela. I maj nästa år avgörs det vilka kommuner som får bidrag.

.