Domare misstänks för tjänstefel

Idag inleds en rättegång i Svea Hovrätt mot en domare anställd vid Västmanlands Tingsrätt i Köping. Mannen misstänks för nio fall av tjänstefel. Bakom åtalet står justitieombudsmannen Mats Melin, som menar att domaren i de här fallen underlåtit att handlägga mål eller varit för långsam. Den åtalade domaren menar att han har haft en hög arbetsbelastning.