Biståndsstiftelse åtalas för pengaslarv

Ordföranden i biståndsorganisationen Proni åtalas för grovt bokföringsbrott, och revisorn åtalas för medhjälp. Med hjälp av pengar från Sida bedrev Proni i flera år ett försoningsprojekt i forna Jugoslavien, men enligt åklagare Bengt Svensson saknas ordentliga kvitton för 25 miljoner kronor.

– Den bokföring som ordföranden har varit ansvarig för har inte uppfyllt lagens krav. Det finns kostnadsverifikationer som de själva har hittat på, där man saknar uppgifter som gör det möjligt att kontrollera vad pengarna har gått till.

Läger för ungdomar
Stiftelsen Proni arbetade med ungdomar i forna Jugoslavien under några år i början av 2000-talet. Bland annat anordnade man läger där unga från olika folkgrupper träffades, för att öka förståelsen och minska spänningarna mellan grupperna.

Enligt åtalet går det inte att visa att någon del av de 54 miljoner som skattebetalarna hjälpt till med genom Sida har använts fel, men problemet är bokföringen. 

Enligt åklagaren har inte alla kostnader styrkts med ordentliga kvitton i den del som lämnats till SIDA i Sverige. Istället har Proni lämnat en egen sammanställning som åklagaren menar saknar viktiga delar. Först efter det att polisutredningen inletts har en del av kvittona anlänt till Sverige, medan resten finns kvar på Balkan.

Enligt åklagren stämmer inte det med hur bokföringen ska hanteras och vad man kan kräva för att skattepengarna enkelt ska kunna kontrolleras.

Revisorn kände till bristerna
Därför åtalas alltså ordföranden och även revisorn, som enligt åtalet borde ha reagerat. 

– Revisorn har varit medveten om att de här felen har funnits i bokföringen. Ändå har han skrivit positiva intyg och revisionsberättelser. Det har gjort att man dels har fortsatt med den felaktiga bokföringen och dels att man har fortsatt med verksamheten överhuvudtaget. Revisorns intyg har ju gjort att Sida fortsatt att betala ut bidrag, så att man hålla på med sin verksamhet.

Nekar till anklagelserna
Pronis ordförande förnekar brott och Sida har dessutom tidigare dragit tillbaka alla återbetalningskrav på organisationen.

Att det nu ändå blir åtal förvånar försvarsadvokaten Sven Eric Nylander som kallar det en teknikalitet. Han säger att kvittona helt enkelt förvarats på fel plats vid fel tidpunkt och att organisationen försökt att följa alla regler.

– Alla originalkvitton finns ju på Balkan, på de olika kontoren som Proni har haft där. Respektive stat nere på Balkan krävde att bokföringen fanns där, säger Sven Eric Nylander

Men åklagaren anser ju att det borde ha gått att få fram ordentliga namn på vem som har fått pengar, och i vilket sammanhang?

– Ja, det finns det enligt vår uppfattning. Han har följt lagen på Balkan, där verksamheten har bedrivits, och har varit skyldig att göra detta. Därför har jag svårt att se att han skulle ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se