Småbåtshamnen får ny åpir

Det var i slutet av juni förra året en 40-50 meter lång sektion av Åpiren sjönk i vågorna. Nu ska byggföretaget Peab bygga den nya piren och det blir inte billigt. Bygget kommer beräknas kosta 21 miljoner kronor. Men innan man bygger nytt ska den gamla piren bort.

Det är ingen lätt uppgift, säger Anders Förnegård, arbetschef på PEAB Anlägging:

- Den kommer att skeppas hit från Stockholm. Därefter delar vi upp piren i mindre bitar om 100 ton styck, kör in dem till kajkanten och finföredelar materialet, berättar Anders Förnegård.

Och att bygga nytt under vinterhalvåret kommer att bli en utmaning, säger han:

- Den nya piren ska, liksom den gamla, grundläggas på pålar och för att inte skada pålarna innan hela konstruktionen samverkar så måste det hållas isfritt. Ifall det blir rörelse i isen så kan man skada pålarna, säger han.

- Det är ett spännande projekt och vi kommer säkert att lära oss en hel del under resans gång och medarbetarna kommer att utvecklas, säger Anders Förnegård.