Många döljer hiv-smitta för föräldrar

Många som har hiv vågar inte öppet berätta om att de är smittade. Varannan av dem som svarat på en enkät från Nordpol, ett samarbetsorgan för de nordiska organisationerna för hiv-positiva, hade inte berättat för sina föräldrar om sin diagnos.

Däremot hade de flesta varit öppna om hiv-smittan mot sina vänner, syskon eller partners.

Drygt 800 personer, de flesta homosexuella män, svarade på enkäten. I Sverige finns cirka 4 500 hiv-smittade personer