Granskning av Ericsson dröjer

Stockholmsbörsens granskning om Ericsson bröt mot reglerna i samband med mötet i New York blir inte klar före jul. Det säger Anders Ackebo som är chef för Stockholmsbörsens bolags- och kursövervakning till Ekonomiekot.

Det var i förra veckan som Ericssonaktien föll med 11 procent när Ericssons vd Carl-Henric Svanberg informerade investerare om bolagets framtid på en kapitalmarknadsdag.

Enligt börsen regler är det förbjudet för ett bolag att lämna ut någon kurspåverkande information på ett sådant möte. Kurspåverkande information måste ges i ett pressmeddelande så att alla har tillgång till informationen samtidigt.

Ericsson har nu knappt två veckor på sig att svara på Stockholmsbörsens frågor. Samtidigt granskar börsen Ericssons kursutveckling senaste tiden.

Börsen kan döma ett bolag till böter om man anser att det har brutit mot börsens regler för kurspåverkande information.

Anders Ackebo kan inte säga hur lång tid granskningen kommer att ta.