Samverkansgrupp ska möta översvämningshot

12 av de 14 kommunerna runt Vänern kommer att formellt bilda en samverkansgrupp för att möta framtida översvämningshot. Det uppger Sveriges Radio Väst.

En stor fråga i framtiden är hur man ska kunna reglera Vänerns vattennivå.
Målet för samverkansgruppen är att minimera riskerna för att klimatförändringarna ska ödelägga bebyggd och odlad mark längs vänerkusten.