Carlgren vidhåller dragning av gasledning

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet kräver att regeringen nu ska ta tydlig ställning mot att den rysk-tyska gasledningen dras på Östersjöns botten. Det vore helt fel att gå ut och göra det säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Om Sverige agerar på det sättet, skulle frånhända sig de starkaste verktygen i arbetet. I själva verket är det så att Sveriges viktiga roll är här att göra en mycket noggrann miljöprövning och då ska vi inte agera förrän det här blivit ett ärende, säger han.

Utreda landledning
De tre oppositionspartierna kräver nu gemensamt att regeringen tar tydlig ställning när det gäller den 120 mil långa gasledningen som planeras att byggas mellan Ryssland och Tyskland på Östersjöns botten.

Oppositionen är framför allt kritisk till att man från svenskt håll inte kräver att företaget som planerar att bygga gasledningen, Nord Stream, också skall göra en miljöutredning av en ledning som går på land. Det här är något som Polen och de baltiska staterna försöker driva på.

Så här säger socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

– Jag tycker regeringen faller undan. De har krävt en annan sträckning, men fortfarande under havsytan och då flyttar man bara problemet närmre de baltiska staterna och de behöver också vår hjälp med att få utrett med vad en ledning på land skulle kunna innebära, säger hon.

”Ländernas sak att avgöra”
Men miljöminister Anderas Carlgren tillbakavisar kraven från miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna.

– Det är alldeles självklart att om baltiska stater eller Polen tar initiativ till att förespråka miljökonsekvensbeskrivningar och redovisningar av alternativ över land så kommer inte vi att motsätta oss detta.

– Men vi anser att det ska vara ländernas sak att avgöra vad som ska redovisas på deras territorier. Likaväl som vi inte skulle vilja att något land skulle kunna kräva redovisningar av dragningar över Sverige som vi inte vill ha, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se