Frågvis vecka om alkohol

På nästan samtliga vårdcentraler i länet kommer patienterna den här veckan få svara på frågor om sina alkoholvanor.

En alkoholvecka genomfördes i Västervik i våras och var så framgångsrik att man nu bestämt sig för att göra detsamma i hela länet.

Syftet är att fokusera kring alkoholvanor, uppmärksamma eventuella riskbruk och att förebygga alkoholskador. Dessutom vill man avdramatisera samtalen kring alkohol.

Frågorna som patienten svarat på i väntrummet kring alkoholvanorna tas upp hos läkaren eller distriktssköterskan. Beroende på vad patienten vill själv kan man genomföra ytterligare åtgärder.