Längre väntan på mindre barngrupper

Arbetet med att minska barngrupperna på förskolorna i Östersunds kommun kan ta fyra till fem år istället för tre år, som man tidigare planerat.

10 miljoner kronor årligen under tre år ska - enligt ett tidigare beslut - läggas på att minska barngrupperna från 18 till 16 barn.

Men nu har den politiska ledningen i kommunen bestämt att ingen grundskola ska läggas ned under nästa år.

Det innebär att man får omkring 4 miljoner mindre till förskolan under nästa år, säger Harriet Svaleryd, ordförande i barn - och ungdomsnämnden i Östersund.

Beslut fattas på kommunstyrelsen på tisdag.