Många ansökningar om klimatprojekt

För att göra klimatinvesteringar under nästa år så har tre kommuner och ett företag i Sörmland sökt pengar av Naturvårdsverket, på sammanlagt nästan 70 miljoner kronor, så kallade Klimppengar.

För kommunernas del, Nyköping, Strängnäs och Trosa, så handlar det bland annat om att bygga cykelvägar, köpa in biogasdrivna bussar och bygga ut fjärrvärme.

Varnäsföretagen, som finns i bland annat Eskilstuna, vill prova på att transportera aluminium i smält form, istället för fast, och på så sätt spara energi.

Vilka som får pengar beslutar Naturvårdsverket om i maj. Många fler runt om i landet har sökt än vad pengarna kommer att räcka till, så konkurrensen är hård.

– Vi kommer att prioritera dem som vi bedömer är bra klimatprojekt, med tanke på växthusgaserna, projekt som är nya och inte har gjorts förut, och projekt som ingår i en större miljösatsning på kommunen, företaget eller organisationen, säger Olle Oskarsson på Naturvårdsverket.