Protest vid kommunfullmäktige

När kommunfullmäktiges ledamöter samlades vid sammanträdet på Borgen på måndagen, möttes de av en protestaktion från kommunens personliga assistenter.

Cirka 350 namnunderskrifter mot förslaget att privatisera de personliga assistenterna lämnades över till social- och omsorgsnämndens moderate ordförande Gustaf Hoffstedt.