ETER MÅNDAG 26 NOVEMBER

Personliga assistenter protesterade mot privatisering
Det finns ett förslag att de personliga assistenter som idag är kommunalt anställda ska övergå i privat regi, men gillar inte alla assistenter. Inför dagens kommunfullmäktige- sammanträde möttes ledamöterna av protester från de personliga assistenterna, som lämnade över cirka 350 namnunderskrifter till politikerna.


 

Rädda Barnen anmäler Veckorevyn
Rädda barnens ordförande på Gotland Kerstin Blomberg har anmält tidningen Veckorevyn till pressombudsmannen och justitiekanslern. Orsaken till anmälan är en artikel om prostitution.


 

Dyrt att slarva med sorteringen efter årsskiftet
Den nya källsorteringen av våra sopor närmar sig. På nyårsafton startar sopbilarna insamlingen av kompost i bruna kärl, brännbart avfall i grå kärl eller som nu, blandade sopor i gröna behållare. Skillnaden är ekonomisk, det ska kosta mer att inte sortera. Just nu levereras de nya behållarna till Ragn-Sells som numera hämtar kommunens sopor. 


 

Premiärtider
Den här veckan går filmen American ganster på biografen i Visby. Vår reporter Björn Jansson har tittat på den och fyra andra filmer som går just nu. En av filmerna har viss anknytning till Visby eftersom tecknaren har hämtat inspiration härifrån.


 

Fritidsgården i Lärbro nedläggningshotad
Sparkraven på kultur- och fritidsförvaltningen kommer bland annat att innebära att fritidsgården i Lärbro läggs ner. Lokalerna är för dyra och skulle desssutom behöva renoveras, enligt kommunen. Från och med årsskiftet finns inga pengar avsatta till fritidsgårdens lokaler i Lärbro, säger Arne Grau-Amnér på kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsavdelning.