Ny influensa gör varannan sjuk

Nu vill Krisberedskapsmyndigheten att extra samhällsviktiga företag förbereder sig för hur de ska klara ett eventuellt jätteutbrott av influensa.

Denny Johansson är säkerhetskonsulent på Länsstyrelsen i Västra Götaland, och han säger att en eventuell influensapandemi orsakar stora problem i samhället.

- Efter någo vecka kan var femte person vara bora från jobbet och sedan efter yterligare någon vecka kan vu ha 50 procent sjuka. Det innebär mycket stora påfrestningar på viktiga samhällsfunktioner, säger Denny Johansson, säkerhetskonsulent på Länsstyrelsen i Västra Götaland Senast den 19 december ska företagen ha skickat in sina svar till länsstyrelsen.

Världshälsoorganisationen har varnat för att världen snart kan komma att drabbas av en ny influensapandemi- alltså en epidemi som sprider sig över flera världsdelar.

Därför har krisberedskapsmyndigheten och socialstyrelsen med hjälp av landets länsstyrelser skickat ut ett frågeformulär till vad man bedömer vara samhällsviktiga företag, i västra götaland är det bland annat Sveriges Radio och andra medier, olika rättsinstanser men också företag som till exempel Vattenfall, Volvo och Arla som ska svara på frågor om hur verksamheten ska fortsätta att fungera under en pandemi.

Och det är hög tid att fundera ut vilka åtgärder som ska vidtas, OM influensapandemin bryter ut, säger Denny Johansson