Föräldrar ska erbjudas jobba dagtid

Folkpartiet i Eskilstuna vill att alla ensamstående föräldrar med små barn, som arbetar för kommunen, ska erbjudas möjligheten att enbart jobba dagtid. Men vuxennämnden menar att det är omöjligt att få det hela att fungera i praktiken.

I det yttrande som kommer att ligga till underlag för det slutgiltiga beslutet i frågan, skriver nämnden att förslaget skulle kräva så stora omorganisationer, att det i praktiken vore ogenomförbart.

Folkpartisten Kerstin Lindroos, som sitter i Vuxennämnden, säger att det här tyder på att Eskilstuna kommun inte bedriver någon human personalpolitik.

Den samlade grön-blå oppositionen reserverade sig mot beslutet.