Luleå Hockey tar över renoverad arena

Luleå Hockey köper och tar över driften av Coop Arena och de intilliggande träningshallarna från Luleå kommun, som innan dess långsiktigt ska investera 186 miljoner kronor i en standardhöjning plus en ny träningshall.

Ett förslag till principöverenskommelse har träffats mellan kommunen och föreningen om övertagande arenan.

Överenskommelsen innebär att Luleå kommun långsiktigt investerar 186 miljoner kronor i en standardhöjning av Coop Arena och en ny träningshall samt att Luleå Hockey därefter köper anläggningarna.

Luleå Hockey har under en tid uttryckt önskemål om att utveckla Coop Arena till en standard som är jämförbar med övriga elitserelags arenor. I planerna finns en ökad publikkapacitet med nya ståplatsläktare och en standardhöjning av omklädningsrum, fler loger, större försäljningsytor i huvudarenan. Samtidigt finns ett starkt kommunalt och föreningsintresse av ytterligare en träningshall för att kunna tillgodose bland annat ungdomsishockeyns och konståkningens behov.

Höjer taket
– Den största förändringen som folk kommer att se är att vi lyfter taket med 4,5 meter så att vi får lite luft i arenan, så att den blir trevlig att vara i, säger Luleå Hockeys ordförande Curt Johansson.

Klubben beräknar att 5 000 personer kommer att besöka Luleås matcher framöver, och ordförande Curt Johansson tror att en mer attraktiv arena kommer att locka fler besökare.

– Det är klart att en attraktivare hall, med utökad försäljning och fler loger där 18 företag ska in, det kommer att driva publik.

Klubben köper för 260 miljoner
Nuvarande ishallar har ett bokfört värde på cirka 86 miljoner kronor inklusive inventarier, enligt kommunen. Luleå Hockey föreslås köpa ishallarna efter ombyggnaden för preliminärt 260 miljoner. Klubben ska erbjuda anställd personal jobb i föreningen. Och Luleå kommun ska hyra hallarna för 27,1 miljoner kronor per år (2007 års prisnivå) under 30 år, enligt ett pressmeddelande från Luleå kommun.

Allt väntas stå klart i september 2010.

Partiernas gruppledare har på måndagen informerats om innehållet i förslaget.

Nu ska förslaget om övertagandet presenteras för kommunfullmäktige och vid Luleå hockeys extrainsatta årsmöte på torsdag.

Pernilla Kommes, SR Norrbotten
pernilla.kommes@sr.se