Skolan vill ha hjälp av föräldrarna

Föräldrar till stökiga barn ska tvingas vara med sina barn i skolan. Det föreslår Sven-Olof Persson, biblioteksansvarig på Vedebyskolan i Lyckeby i Karlskrona.

Sven-Olof Persson anser att föräldrars närvaro kan ha en förebyggande effekt när eleverna inte sköter sig på skolan.

– När man har hållt på att jobba med elever som inte rättar sig efter reglerna, och skolan har gjort allt man kan, måste man se till att föräldrarna hjälper till, säger han.

För att inte de berörda föräldrarna ska drabbas av ekonomiskt bortfall tror Sven-Olof Persson att föräldrarna kan få kompensation via föräldrarförsäkringen.

Jan-Olof Pettersson (fp) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Karlskrona, är i grunden positiv till det förslag som nu lagts fram.

– Skolan har fått ett alltför stort ansvar för eleverna som sträcker sig utanför skolfrågorna, säger han.

Men Jan-Olof Petersson är tydlig när han säger att han inte vill ha ett tvång. Han anser att det måste finnas en morot i det här också.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se