Oenighet om kommunnamn

Politikerna i Mark är eniga om att just nu säga nej till att Mark hamnar på kartan genom att döpa centralorten till Mark. Pelle Pellby är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.

Oenigheten fortsätter om hur skyltningen av Marks kommun ske se ut.

Politikerna i Mark har tittat på försöken från Ale kommun som ville byta namn på sin centralort men där Lantmäteriet sa blankt nej. Den erfarenheten gör att även Margareta Lövgren moderat kommunalråd är tveksam.

- Moderaterna anser egentligen att centralorten borde döpas om men eftersom det stött problem på andra ställen så driver vi inte frågan just nu, säger Margareta Lövgren.

Enhetlig skyltning

Samtidigt pågår nu en enhetlig skyltning av alla orter i Marks kommun, med skyltar som har likartat utseende. De här skyltarna betalkas av kommunen och byalagen vill ha upp en skylt.

Men en del orter har sagt nej till detta. Bland annat Tostareds byalag har sagt nej till den nya skytningen där komunalrådet Margareta Lövgren bor.

- Ja dom har inte just nu velat ha en skylt och det respektar jag, själv tänker jag på annat än skyltar när jag kör hem till Tostared, säger Margareta Löfgren och skrattar.

Kinnaström får skylt?

Pelle Pellby kommunstyrelseordförande i Mark gärna vill ha en skylt med sin egen ort, Kinnaström på, där finns det inget byalag som är dom som politikerna rådfrågar i sådana här frågor, men Kinnaström SK, är i den delen detsamma som Kinnaström har den status som ett byalag har och dom är mycket intresserade att få en skylt till sin del av Mark Enligt informationsansvarige i Kinnaströms SK, Eivor Lövgren, så är man mycket intresserade att få skyltar.  

Det här torde innebära att Pellby får gå förbi skylten som välkomnar honom hem till sin del av Kinna, Kinnaström, (Pelleby brukar nämligen gå fram och tillbaka till jobbet i kommunhuset i Kinna), medan hans kollega Margareta Löfgren slipper den kommunala likriktníngen som ortsskyltarna innebär.

Många orter har redan fått skyltarna uppsatta, Fritsla, Hajom, Gulberg, Öxabäck m.fl.

                                     Pär Sandin
                                          par.sandin@sr.se