Drabbade av Smårödsraset går samman

De trafikanter som drabbades av Smårödsraset förra vintern överväger att gå samman mot vägverket för att få den ersättning som de anser sig ha rätt till.

En av dem som störtade ner i rasgropen med sin bil, Marianne Lindholm från Resö, säger att hon vill avvakta vad haverikommissionen kommer fram till.

I förra veckan kom ju en rapport från geoteknisk expertis - som sa att en alltför stor hög med schaktmassor var orsaken till Smårödsraset.