Bättre vård för äldre och kroniskt sjuka

Landstinget och kommunerna i Uppsala län ska bli bättre på att samarbeta när det gäller vård av patienter med flera sjukdomar. Det beslutet fattas på landstingsstyrelsens möte idag.

Framförallt riktar sig det här mot äldre som ofta lider av flera sjukdomar, mot psykiskt sjuka och kroniskt sjuka. I riktlinjerna framhålls även att det är viktigt att vården finns i patienternas närområde.