Vildsvin i Tidaholmsskogarna

En större flock vildsvin på runt 100 djur har brett ut sig i skogarna nära Kavlås utanför Tidaholm.

Det finns misstankar att de har planterats ut av en boende i området.

Jägaren Björn Högberg bor mellan Kavlås och Kungslena och har sett vildsvin flera gånger.

- Det är svårt att säga hur de först kom hit. Det kan man bara spekulera i, säger Björn Högberg som är jägare och bor nära Kavlås.

Jägaren Björn Högberg såg de första vildsvinen i området runt Kavlås för två år sedan och sedan dess uppges vildsvinsflocken i Kavlås har spritt sig explosionsartat och orsakat flera trafikolyckor.

Enligt flera källor som Sveriges Radio Skaraborg talat med finns det minst 200 vildsvin, men Jägareförbundet uppskattar att antalet svin kan ligga mellan 50 och 100 stycken.

Den närmast kända vildsvinsstammen finns i Ulricehamn cirka 10 mil bort, därför tror inte Jägareförbundet att djuren kan ha spritt sig naturligt till Kavlås, utan de har ha blivit utplanterade.

Det finns tre utfodringsplatserna för vildsvinen på Fredrik von Essens marker till Kavlås egendom, som han äger.

Vi har inte lyckats nå von Essen eller någon av hans skogsförvaltare för en kommentar till varför vildsvinen finns på hans marker.

Flera källor till Sveriges Radio Skaraborg pekar ut Fredrik von Essen som den som planterat ut vildsvinen i Kavlås, men inga bevis finns.

Den stora vildsvinsflocken riskerar att orsaka stora skador i trafiken och på jordbruksmarken.

- Lantbrukare kan få stora skador på sin mark när svinen bökar upp marken och förstör grödorna, säger Björn Högberg.