Ingen prövning i HD av Stureplansmålet

De båda våldtäktsdömda så kallade Stureplansprofilerna får ingen ny rättegång. Högsta domstolen, HD, beslutade på måndagen att inte ge männen prövningstillstånd.

Männen överklagade nyligen hovrättens fällande dom och begärde att HD skulle bevilja dem prövningstillstånd, alltså en ny rättegång.

Männen dömdes i oktober i Svea hovrätt till fyra års fängelse för grov våldtäkt.