Ovanlig användning av katter sågas

Att katter kan ätas, sköta disken och gödsla är inte tillräckliga argument för att en Hyltebo som blev av med fyra katter vid en kontroll av kommunen i somras, ska få dem tillbaka.

Länsstyrelsen beslöt efter kontrollen att djuren skulle tas om hand och avlivas. Och Länsrätten anser att Länsstyrelsen haft fog för sitt beslut och avslår därför Hyltebons överklagande.