Söker bidrag för att minska växthusgasutsläppen i länet

Regionförbundet i Örebro ansöker hos Naturvårdsverket om drygt 47 miljoner kronor i bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Regionförbundet i Örebro vill investera ibland annat järnväg till Örebro flygplats, utbyggnad av fjärrvärme och pendlarparkering.
Naturvårdsverket har tagit emot 71 ansökningar från hela landet, ansökningarnas totala summa överstiger många gånger om de 275 miljoner kronor som finns att fördela.
Vilka som får bidrag avgörs i maj.