Kd vill ha supermyndighet

Kristdemokraterna i Västernorrland vill föra samman Vägverket, Banverket och Luftfartsverket till en enda myndighet. Syftet är att myndigheterna då ska tvingas ta ett helhetsansvar för miljö och klimat i samband med utvecklingen av infrastruktur för alla trafikslag.