Dråpslag mot vården Över hundra riskerar försvinna

Antalet vårdplatser bantas kraftigt och personalminskningen blir stora på Södra Älvsborgs sjukhus. Det blir resultatet när sjukhuset ska spara 100 miljoner kronor fram till år 2009.

Bakgrunden är att Västra Götalandsregionen försöker fördela ut skattepengarna på ett jämnt och rättvist sätt över de olika verksamheterna.

Vården för dyr i Sjuhärad

Enligt landstingets modell har Södra Älvsborgs sjukhus legat över snittet för vad vården ska få kosta per invånare. Just nu pågår översynen på vilka områden som det ska sparas in på och de förslagen presenteras i december.

Sjukhusdirektör Ingela Tuvegran konstaterar att det blir färre anställda på sjukhuset, men att det ska lösas genom naturliga avgångar.

Räknar man ren matematik handlar det om att ca 200 vårdanställda ska försvinna från vården. Ingela Tuvegran, vill dock inte i dag sätta någon siffra på hur många som kommer att försvinna. Totalt är det 5 procent av pengarna som försvinner.

- Att det blir personalminskningar råder det dock ingen tvekan om, säger Ingela Tuvegran.