Barnombudsmannen samarbetar med Degerfors

Två generaldirektörer, barnombudsmannen Lena Nyberg och Ungdomsstyrelsens Per Nilsson besökte i dag Karlskoga för att tillsammans med kommunrepresentanter från Karlskoga och Degerfors presentera forskningsprojektet Nöjt Barn Index, NBI.

Projektet handlar om att finna en metod för att undersöka de yngre barnens livsmiljö.
Karlskoga och Degerfors har som enda kommuner i landet utvecklat projektet tillsammans med Barnombudsmannen och genomfört en lokal uppföljning av ungdomspolitiken tillsammans med Ungdomsstyrelsen.
De båda generaldirektörena kommer också att berätta om sina uppdrag och hur kommuner kan omsätta den nationella barn- och ungdomspolitiken på lokal nivå.