Skånetrafiken vill locka tjejer

Skånetrafiken vill locka fler tjejer att bli bussförare. I veckan ordnas en tjejkväll där intresserade får träffa andra kvinnliga busschaufförer och prova på att köra buss. I februari startar också en körutbildning bara för kvinnor.

– Vi tror att människor som är vana vid att arbeta med människor och att möta människor har en fördel eftersom det är det som det här yrket går ut på, säger Sven Tufvesson, kommunikationschef på Skånetrafiken.

Han hoppas att fler kvinnor ska få upp ögonen för branschen.

– Mycket av dagens verksamhet består av att man har kört stora fordon. Det har inneburit att killar har känt sig mer manade att ta den här typen av yrke. Men vi tycker att vi har alldeles för lite tjejer i vår verksamhet, säger Sven Tufvesson.

Í februari ska elva tjejer påbörja den åtta veckor långa utbildningen. Utbildningen är gratis, och den som blir godkänd är garanterad jobb hos någon av de bussbolag som är med och ordnar kampanjen.

Det är brist på busschaufförer som gör att branschen både raggar upp arbetskraft och betalar utbildningen. Många busschaufförer är på väg mot pension och Skånetrafiken räknar med att det kommer att behövas runt 200 chaufförer inom den närmsta tiden.

Intresset är stort. Redan nu har de fått in 70 anmälningar.

Sven Tufvesson, kommunikationschef på Skånetrafiken

Reporter: Kristin Heinonen.