Hiv-smittade känner sig isolerade

De flesta människor som är hiv-positiva vågar fortfarande inte vara öppna med att de är smittade, och många känner sig isolerade. Det visar en stor enkät som organisationen Nordpol presenterade på måndagen.

Hans Nilsson vid Hivpositiva gruppen minns hur det var när han berättade för sina arbetskamrater att han var smittad.

– Jag gjorde det på ett stormöte. Jag hade ansvar för en stor grupp människor. I och med att de inte skulle få ha mig kvar som arbetsledare under en längre period, tyckte jag att det var fair mot dem att säga varför jag var borta. 

– Det var lite tungt att prata för 40 personer.

Hur reagerade de?

– En del med bestörtning, man såg att alla på något sätt berördes. En del visade inte vad de tyckte.

Hans Nilsson är en av cirka 4 500 personer som lever med hiv i Sverige. När han berättade för sina arbetskamrater fanns det ännu inga mediciner och ett hiv-besked var i princip som en dödsdom.

I dag, femton år senare, finns bromsmediciner, och de flesta hiv-smittade i Sverige kan leva ett ganska normalt liv.

Fördomar kvar
Men fördomarna i samhället har inte försvunnit.

Hans Nilsson som också är ordförande för positiva gruppen i Stockholm har samordnat en enkät bland hiv-positiva i tre skandinaviska länder.

Merparten av de tillfrågade känner sig fortfarande begränsade av människors attityder.

– Tittar man på den undersökning som nu presenteras, kan man se att närmare 60 procent känner en isolation, i stor grad. Det betyder att man har rädslor för hur andra personer reagerar.

– Dem man mest mörkar för, är arbetsgivare och på jobbet, för att man är osäker på hur man kommer att bli bemött, säger Hans Nilsson.